Tid for handling
 
29/11 2010: Hvem skulle trodd da vi startet Opprop for friere forskning i mai at responsen skulle bli formidabel! Et halv år senere har det tikket inn over 700 underskrifter, AOG har holdt innlegg på Forskerforbundet i Oslos symposium med forskningsministeren i salen, og IM har sørget for maksimal mediaoppmerksomhet gjennom å rope "Eureka!" fra badekaret (Aftenposten 29/11 2010)! Vi kan vel trygt konkludere med at Oppropet dermed har havnet i folks bevissthet, langt ut over den krets vi så for oss i startfasen.

Bakgrunnen for vårt engasjement var og er en bekymring for fri og ubundet forskning - ikke bare i tidlig "Eureka-fase" (en betegnelse som virkelig har fenget etter vi introduserte det på symposiet) men også innen det vi har kategorisert som "konsolidert forskning" . Ikke minst kjemper vi også for at instituttene ved våre universiteter må styrkes i rollen som prosjektutviklere, som supplement til de større prosjektene i Forskningsrådet.

Vi føler at snøballen "Friere forskning" nå har begynt å rulle såpass bra både av eget momentum og andres innsats at vi trygt kan overlate videre utvikling til de øvrige gode krefter som jobber for saken. Vi takker igjen for alle underskrifter, henvendelser og støtte for saken, og håper at vilkårene for den frie, nysgjerrighetsdrevne forskningen igjen vil få bedre kår. Pendelen har beveget seg for langt mot tematisk forskning, og en endring er overmoden.

Beste hilsen,

Ivar Mysterud og Arild O. Gautestad

Eksempel på fri forskning: www.gautestad.com
 


 
Den frie, nysgjerrighetsdrevne forskningen utenfor de store programmene har fått stadig dårligere levekår. Kun 7 % av Forskningsrådets midler går til såkalt fri forskning, med rekordhøy søknadsmessig avslagsprosent.

De siste årene har pendelen etter vår mening slått for langt i retning av programstyring og organisering av forskere i færrest mulige konforme forskningsgrupper. Dette kan på sikt føre til faglig ensporing og motvirke den pluralisme som er selve motoren i nysgjerrighetsdrevet grunnforskning. På lang sikt blir dermed faglig fornying skadelidende.
 
Vi mener at universitetsinstituttene utgjør det naturlige organisasjonsnivå for å gi næring til et større mangfold. En større dreining av ressursene for fri forskning ned til instituttnivå vil kunne innebære et bedre styringsredskap for å legge til rette for en balansert mengde forskningsdiversitet som supplement til de faste gruppene under instituttenes strategiske forskningsplan. Det vil også gjøre det lettere å initiere forsøksvis samarbeid mellom forsker(e) i en gruppe og forsker(e) i andre grupper, enten på samme institutt eller ved andre institutter.
 
Instituttene kan lettest fange opp signaler om nye frø som spirer - både innenfor og utenfor gruppenes satsingsområde - og som anses å ha spennede potensial. En støtte på instituttnivå av denne innsatsen vil gi et viktig bidrag til faglig fornyelse og engasjement, og gi næring til en bredere og mer selvutfordrende forskningskultur. Dette krever større økonomiske ressurser til instituttene, for å administrere støtte til mindre prosjekter i tidlig fase.
 
Et konkret forslag i den forbindelse - Supplerende Individuell Forskningsstøtte (SIF) - ble overlevert Biologisk institutt, Universitetet i Oslo, den 3/5 2010 (se link til venstre).
 
Vårt forslag utgjør ikke en kritikk av eksisterende forskning under programmer og forskningsgrupper. Mange av instituttene og underliggende grupper ved våre universiteter ligger langt fremme internasjonalt, og har dermed vist sin slagkraft. Relativt store prosjekter administreres dessuten best under Forskningsrådet. Men vi håper vårt konkrete forslag vil bidra til bedre kår for instituttfinansiering og forskningspluralisme. Programmer og grupper er i ferd med å overta totalt, ut fra en villet politikk. Med vårt utspill håper vi å få frem viktigheten av også å ha plass for retninger som ikke umiddelbart passer inn i eksisterende grupper.
 
Det som i starten fremtrer som sidespor kan senere kanskje vokse til hovedspor.

Vi henstiller til alle vitenskapelige ansatte og studenter å registrere seg under oppropet! Se menyen til venstre.
 
SISTE NYTT
20/11 2010: FASE 3 er igang! Kampen for friere forskning har fått et nytt "puff" fremover, gjennom Forskerforbundet ved UiOs årlige symposium. Statsråd Tora Aasland og representanter fra både storting og UiO-ledelsen var tilstede. Les programmet HER. Se vår presentasjon på symposiet HER.

10/11 2010: Informasjon om Oppropet er oversendt Fagerbergutvalget, som skal levere ferdig rapport (NOU) om forslag til optimalisering av offentlig finansiert forskning til forskningsministeren innen 1. mai neste år.

29/10 2010: 704 underskrifter oppnådd! Oppdatert underskriftsliste finner du HER (listen oppdateres ca månedlig).

8/10 2010: Frie midler under Forskningsrådet (FRIPRO) økes i 2011 med 60 millioner, etter flere års relativ nedgang fra ca 10% av NFR's ramme i 2001 til ca 7% i 2010. Neste år kommer andelen opp i ca 8%. Et skritt i riktig retning!

27/9 2010: Vårt varslede INNSPILL-dokument presenteres herved! Dette utgjør et supplement til - og utdyping av - idegrunnlaget bak Opprop for friere forskning. Dokumentet kan lastes ned HER, og fra linken "Innspill" til venstre. Kampanjen fortsetter, og FASE 3 (hvor vi hittil har hatt Opprop som Fase 1 og Innspill-dokument som Fase 2) kommer senere i høst.